Brak jest dźwięku.

  • Ustaw głośność.

  • Sprawdź połączenie z urządzeniem opcjonalnym, jeżeli jest używane.

  • Włącz podłączone urządzenie.

  • Wyłącz system, odłącz przewód zasilający, a następnie podłącz go ponownie i włącz system.