Łączenie systemu z kilkoma urządzeniami BLUETOOTH (połączenie z wieloma urządzeniami)

Z systemem można połączyć do 3 urządzeń BLUETOOTH jednocześnie. Można zmieniać sygnał wyjściowy między podłączonymi urządzeniami.

  1. Aby wykonać parowanie z drugim lub trzecim urządzeniem, powtórz kroki odnumer 1donumer 3z punktu Parowanie i/lub łączenie z urządzeniem BLUETOOTH.

Aby zmienić źródło odtwarzania

Podczas odtwarzania muzyki na urządzeniu, jeśli rozpoczniesz odtwarzanie na innym podłączonym urządzeniu, system będzie wysyłał dźwięk z nowo podłączonego urządzenia.

Odłączanie wybranego urządzenia BLUETOOTH z połączenia z kilkoma urządzeniami

Zakończ połączenie BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH, które chcesz odłączyć.

Odłączanie wszystkich urządzeń BLUETOOTH z połączenia z kilkoma urządzeniami

Dotknij BLUETOOTH/PAIRING na systemie.

Uwaga

  • Wykonywane operacje mogą się różnić w zależności od urządzeń BLUETOOTH. Podłączenie urządzenia BLUETOOTH może być niemożliwe, zależnie od kombinacji urządzeń. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach obsługi urządzeń.

  • W razie próby podłączenia 4. urządzenia BLUETOOTH zostanie odłączone urządzenie podłączone najdawniej.

  • W zależności od urządzeń BLUETOOTH wykonanie 3 połączeń BLUETOOTH jednocześnie może być niemożliwe.

  • Nie można ustanowić połączenia z kilkoma urządzeniami w przypadku korzystania z funkcji bezprzewodowego Party Chain lub Stereo Pair.