Komunikaty

Podczas tej operacji na wyświetlaczu może pojawić się lub migać jeden z poniższych komunikatów.

Komunikat Przyczyna
CANNOT PLAY
  • Włożono płytę, której nie można odtworzyć.

  • Włożono płytę DVD VIDEO z nieobsługiwanym kodem regionu.

CODE 01/SGNL ERR Ze złącza HDMI IN (ARC) podłączonego telewizora odebrano nieobsługiwany sygnał audio. (Patrz Dźwięk telewizora nie jest odtwarzany przez system. Na wyświetlaczu widać [CODE 01] i [SGNL ERR]..)
DATA ERROR
  • Plik został utworzony w nieobsługiwanym formacie.

  • Rozszerzenie pliku nie pasuje do jego formatu.

DEVICE ERROR Nie można rozpoznać urządzenia USB lub podłączono nieznane urządzenie.
DEVICE FULL Pamięć urządzenia USB jest pełna.
ERASE ERROR Usuwanie plików audio lub folderów z urządzenia USB nie powiodło się.
FATAL ERROR Urządzenie USB zostało odłączone w czasie przesyłania lub usuwania i mogło ulec uszkodzeniu.
FOLDER FULL Nie można przesłać na urządzenie USB, ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę folderów.
NoDEVICE Nie podłączono żadnego urządzenia USB lub podłączone jest nieobsługiwane urządzenie.
NO DISC W systemie nie ma płyty.
NO MUSIC W odtwarzanym źródle nie ma obsługiwanych plików audio.
NO SUPPORT Podłączono nieobsługiwane urządzenie USB lub urządzenie USB podłączono przez koncentrator USB.
NO VIDEO W odtwarzanym źródle nie ma obsługiwanych plików wideo.
NOT USE Nastąpiła próba wykonania czynności w warunkach, w których czynność ta jest zabroniona.
OVER CURRENT Wykryto przeciążenie w gnieździe(USB).
PROTECT Urządzenie USB jest zabezpieczone przed zapisem.
PUSH STOP Nastąpiła próba wykonania czynności, którą można wykonać tylko po zatrzymaniu odtwarzania.
READING System odczytuje informacje z płyty lub urządzenia USB. Niektóre czynności są niedostępne.
REC ERROR Przesyłanie nie rozpoczęło się, zatrzymało się lub z innego powodu nie może być wykonane.
TRACK FULL Nie można przesłać na urządzenie USB, ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę plików.