Brak obrazu.

  • Upewnij się, że system jest podłączony prawidłowo.

  • Jeżeli przewód wideo lub HDMI jest uszkodzony, wymień go na nowy.

  • Upewnij się, że system jest podłączony do złącza HDMI IN na telewizorze.

  • Upewnij się, że telewizor jest włączony i prawidłowo obsługiwany.

  • Upewnij się, że wejście jest wybrane zgodnie z podłączeniem telewizora, aby można było oglądać obraz z systemu.

  • (Z wyjątkiem modeli przeznaczonych do Ameryki ‎Łacińskiej, Brazylii, Europy i Rosji)

    Upewnij się, że wybrany jest właściwy system telewizyjny dla danego telewizora.