Występuje mocny przydźwięk lub szum, albo brak jest możliwości odbioru stacji.

  • Podłącz antenę DAB/FM w prawidłowy sposób.

  • Zmień miejsce ustawienia anteny i jej orientację, aby uzyskać lepszy odbiór.

  • Wyłącz znajdujące się w pobliżu urządzenia elektryczne.

  • Odbiór sygnału radiowego może być niemożliwy zależnie od warunków propagacji fal radiowych lub od zabudowy w najbliższej okolicy.


    Słaby odbiór: Daleko od okna, między budynkami itd.

    Dobry odbiór: W pobliżu okien itd.