Nie można aktywować funkcji Gesture Control.

  • Dotykaj GESTURE ON/OFF na systemie, aż zaświeci się kontrolka GESTURE CONTROL.

  • Upewnij się, że nie jest włączona funkcja kontroli rodzicielskiej.