Wybór jakości odtwarzania strumienia dźwięku BLUETOOTH (kodek)

Możesz włączyć odbiór kodów AAC, LDAC lub SBC z urządzenia BLUETOOTH.

AAC/LDAC można wybrać tylko, jeśli urządzenie BLUETOOTH obsługuje AAC/LDAC.

 1. Naciśnij OPTIONS.

  Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone menu opcji.

 2. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [BT CODEC], po czym naciśnij(wprowadź).
 3. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać ustawienie, po czym naciśnij(wprowadź).
  • [AUTO]: Włącz odbiór w formacie kodeku AAC lub LDAC zależnie od możliwości urządzenia BLUETOOTH.

  • [SBC]: Odbierz w formacie kodeku SBC.

  Aby wyjść z menu opcji, naciśnij OPTIONS.

Wskazówka

 • LDAC jest techniką kodowania sygnału audio opracowaną przez firmę Sony. Technika ta umożliwia przesyłanie treści audio o wysokiej rozdzielczości (Hi-Res) nawet za pomocą połączenia BLUETOOTH. W odróżnieniu od innych technik kodowania zgodnych z BLUETOOTH, takich jak SBC, działa ona bez konwersji degradującej jakość plików audio typu Hi-Res*1 i pozwala na przesyłanie bezprzewodową siecią BLUETOOTH nawet prawie trzykrotnie więcej danych*2 niż inne techniki z zachowaniem niepowtarzalnej jakości dźwięku, uzyskanej dzięki wydajnemu kodowaniu i zoptymalizowanemu organizowaniu pakietów danych.

  *1 Z wyłączeniem plików w formacie DSD.

  *2 W porównaniu do SBC (Subband Coding), gdy wybrano prędkość transmisji 990 kbps (96/48 kHz) lub 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Uwaga

 • Jeżeli została wybrana opcja AAC lub LDAC, można cieszyć się dźwiękiem wysokiej jakości. Jeżeli z posiadanego urządzenia nie można odtwarzać dźwięku w formacie AAC lub LDAC lub jeżeli dźwięk jest przerywany, należy wybrać opcję [SBC].

 • Jeżeli to ustawienie zostanie zmienione, kiedy system jest podłączony do urządzenia BLUETOOTH, urządzenie BLUETOOTH zostanie rozłączone. Aby podłączyć urządzenie BLUETOOTH, należy ponownie wykonać połączenie BLUETOOTH.