Zapisywanie stacji radiowych w pamięci

Można zapisać maksymalnie 20 stacji DAB/DAB+ jako stacje ulubione.

  1. Dostrój wybraną stację. (Patrz Słuchanie radia DAB.)
  2. Naciśnij DVD/TUNER MENU.
  3. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [PRESET MEMORY], po czym naciśnij(wprowadź).
  4. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać numer pamięci, a następnie naciśnij(wprowadź).

    Na wyświetlaczu pojawi się napis [COMPLETE] i stacja zostanie zapamiętana.

    Jeżeli wybrany numer pamięci został już przeznaczony dla innej stacji, zostanie ona zastąpiona nową.

Słuchanie zaprogramowanej stacji

Naciśnij kilka razy PRESET -/+, aby wybrać numer pamięci. Można też nacisnąć i przytrzymać SHIFT i nacisnąć przyciski numeryczne, a następnie nacisnąć(wprowadź).