Personalizowanie oświetlenia

Można wybrać schemat i kolor oświetlenia, aby utworzyć własne oświetlenie za pomocą aplikacji „Fiestable”.

  1. Nawiąż połączenie BLUETOOTH między systemem a używanym smartfonem/urządzeniem iPhone.
  2. Uruchom aplikację „Sony | Music Center” i dotknij ikony „Fiestable”.
  3. Dotknij [Illumination].

    Na ekranie aplikacji pojawi się lista schematów oświetlenia i paleta kolorów.

  4. Dotknij wybranego schematu oświetlenia.

    Możesz zmienić kolor oświetlenia i prędkość migania, przesuwając palcem po palecie kolorów.