Korzystanie ze wskazówek głosowych

WAŻNE: WSKAZÓWKI GŁOSOWE DLA TEGO SYSTEMU DOSTĘPNE SĄ WYŁĄCZNIE W JĘZYKU ANGIELSKIM.

 1. Naciśnij OPTIONS.
 2. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [VOICE GUIDANCE], po czym naciśnij(wprowadź).
 3. Naciśnij(do góry)/(w dół), aby wybrać [ON], po czym naciśnij(wprowadź).

  Funkcja wskazówek głosowych zostanie włączona.

  Aby wyjść z menu opcji, naciśnij OPTIONS.

  W zależności od stanu systemu wskazówki głosowe są emitowane z systemu w następujący sposób:

  • Przy ustawieniu systemu w trybie parowania: „BLUETOOTH pairing”

  • Przy połączeniu z urządzeniem BLUETOOTH: „BLUETOOTH connected”

  • Przy odłączeniu od urządzenia BLUETOOTH: „BLUETOOTH disconnected”

Wyłączanie wskazówek głosowych

Wybierz [OFF] w krokunumer 3.

Regulacja poziomu głośności wskazówek głosowych

 1. Naciśnij OPTIONS.

 2. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [SAMPLER], po czym naciśnij(wprowadź).

 3. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby ustawić poziom wskazówek głosowych, a następnie naciśnij(wprowadź).

  Aby wyjść z menu opcji, naciśnij OPTIONS.

Uwaga

 • Poziom głośności wskazówek głosowych zmienia się odpowiednio do poziomu głośności systemu. Czasami poziom głośności wskazówek głosowych może się jednak nie zmienić.

 • W niektórych przypadkach może wystąpić opóźnienie w wysyłaniu sygnału wskazówek głosowych lub wskazówki głosowe mogą nie działać.