Wyświetlanie informacji o radiu DAB

Naciśnij kilka razy przycisk DISPLAY.

Będą wyświetlane następujące informacje:

  • Nazwa stacji

  • Nazwa nadawcy

  • Pasmo częstotliwości

  • Siła sygnału

  • DLS (Dynamic Label Segment)