Występuje przydźwięk lub szum.

  • Odsuń urządzenie od źródła hałasu.

  • Podłącz przewód zasilający do innego gniazda sieciowego.

  • Zamontuj filtr przeciwzakłóceniowy (nie ma w zestawie) na przewodzie zasilającym.

  • Wyłącz znajdujące się w pobliżu urządzenia elektryczne.

  • Hałas generowany przez wentylatory chłodzące systemu może być słyszany, kiedy system jest włączony. To nie jest usterka.

  • Odsuń urządzenie od oświetlenia neonowego lub fluorescencyjnego.