Odtwarzanie z urządzenia USB

 1. Naciskaj FUNCTION, aby wybrać [USB].
 2. Podłącz urządzenie USB do gniazda (USB) na systemie.
 3. Naciśnij MEDIA MODE, aby wybrać [MUSIC] lub [VIDEO].
 4. Naciśnij(odtwarzanie), aby rozpocząć odtwarzanie.

Inne funkcje

Funkcja może nie działać zależnie od pliku.

Aby Wykonaj
Zatrzymać odtwarzanie Naciśnij(zatrzymaj).
Zrobić pauzę w odtwarzaniu Naciśnij(pauza).
Wznowić odtwarzanie lub wrócić do odtwarzania normalnego Naciśnij(odtwarzanie).
Anulować punkt wznowienia Naciśnij dwukrotnie(zatrzymaj).
Wybrać plik Naciśnij(poprzedni) lub(następny) podczas odtwarzania.
Można też przytrzymać SHIFT i nacisnąć przyciski numeryczne, a następnie nacisnąć (wprowadź).
Wybrać folder Naciskaj(folder) -/+.
Szybko znaleźć szukane miejsce podczas przewijania do przodu lub do tyłu (funkcja Lock Search) Naciśnij(przewijanie do tyłu) lub(przewijanie do przodu) podczas odtwarzania. Naciśnij(odtwarzanie), aby wznowić odtwarzanie. Po każdym naciśnięciu(przewijanie do tyłu) lub(przewijanie do przodu) zmieni się prędkość odtwarzania.
Zmienić generowanie dźwięku

Naciskaj AUDIO podczas odtwarzania.

 • [STEREO]: Dźwięk stereo

 • [1/L]/[2/R]: Dźwięk monofoniczny z lewego lub prawego kanału

Odtwarzanie określonego pliku

 1. Naciskaj MEDIA MODE, aby wybrać [MUSIC] lub [VIDEO] na ekranie telewizora.

 2. Naciśnij SEARCH, aby wyświetlić listę folderów na ekranie telewizora.

 3. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać folder.

 4. Naciśnij(wprowadź), aby wyświetlić listę plików na ekranie telewizora.

  Aby powrócić do listy folderów, naciśnij RETURN.

 5. Naciskaj (do góry)/(w dół), aby wybrać plik, a następnie naciśnij (wprowadź).

Uwaga

 • Można użyć adaptera USB (nie ma w zestawie) do podłączenia urządzenia USB do tego urządzenia, jeżeli nie można podłączyć urządzenia USB do gniazda (USB) na systemie.