Informacje dotyczące wskaźników

Wskaźnik BLUETOOTH

Świeci się Połączenie BLUETOOTH jest nawiązane.
Miga dwukrotnie wiele razy System wchodzi w tryb parowania.
Miga powoli System czeka na połączenie z urządzeniem BLUETOOTH.

Wskaźnik MEGA BASS

Świeci się Tryb MEGA BASS jest włączony.
Gaśnie Tryb MEGA BASS jest wyłączony.