Korzystanie z funkcji Voice Control za pomocą aplikacji „Fiestable”

System można obsługiwać za pomocą zaprogramowanych poleceń głosowych, które pojawiają się na ekranie smartfona/urządzenia iPhone.

Uwaga

 • Obsługiwane są następujące języki:

  angielski/brazylijski portugalski/francuski/niemiecki/włoski/polski/rosyjski/hiszpański

 • Jeśli smartfon/iPhone jest ustawiony na nieobsługiwany język, lista zaprogramowanych poleceń głosowych będzie wyświetlona po angielsku.

 1. Nawiąż połączenie BLUETOOTH między systemem a używanym smartfonem/urządzeniem iPhone.

  Upewnij się, że smartfon/iPhone jest podłączony do internetu.

 2. Uruchom aplikację „Sony | Music Center” i dotknij ikony „Fiestable”.
 3. Dotknij [Voice Control via Fiestable].

  Na ekranie pojawią się zaprogramowane polecenia głosowe.

 4. Dotknij ikony mikrofonu na ekranie aplikacji.

  System jest wyciszony. Mów do mikrofonu smartfona/urządzenia iPhone. Twój głos zostanie przesłany do serwisu online konwertującego mowę na tekst. Po zakończeniu konwersji polecenie zostanie przesłane z powrotem do systemu. Wyciszenie zostanie anulowane i system zareaguje stosowanie do polecenia.

Uwaga

 • Funkcja Voice Control w aplikacji „Fiestable” nie działa w następujących przypadkach:

  • Włączona jest wbudowana prezentacja dźwiękowa.

  • Otwarta jest szuflada płyty.

  • Podczas operacji transferu USB lub kasowania danych.

  • Kiedy serwis online konwertujący mowę na tekst nie jest dostępny, zakończył działanie lub przerwano połączenie.

  • Kiedy mikrofon smartfona/urządzenia iPhone jest używany przez inną aplikację.

  • Podczas gry Taiko.