Korzystanie z funkcji Sterowanie przez HDMI

Podłączenie telewizora zgodnego z funkcją Sterowanie przez HDMI * za pomocą przewodu HDMI (Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji z Ethernetem, nie ma w zestawie) pozwala na łatwą obsługę urządzenia za pomocą pilota telewizora.

Z funkcją Sterowanie przez HDMI można stosować następujące funkcje.

 • Funkcja wyłączania zasilania systemu

 • Funkcja sterowania opcjami audio systemu

 • Funkcja Audio Return Channel (ARC)

 • Funkcja odtwarzania One-Touch

 • Funkcja łatwego sterowania pilotem

 • Funkcja Synchronizacja wersji językowej

* Sterowanie przez HDMI jest standardem stosowanym przez CEC (Consumer Electronics Control), który pozwala na wzajemne sterowanie urządzeń wyposażonych w interfejs HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Uwaga

 • Funkcje te mogą pracować z urządzeniami producentów innych niż Sony, ale nie gwarantuje się poprawnego działania.

Przygotowanie do korzystania z funkcji Sterowanie przez HDMI

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij SETUP.

  Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu ustawień.

 2. Ustaw [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] na [ON].

  W momencie zakupu opcja jest ustawiona na [ON]. Szczegółowe informacje - patrz Menu ustawień.

  Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI w telewizorze podłączonym do systemu.

  Jeśli włączysz funkcję Sterowanie przez HDMI („BRAVIA” Sync) podczas korzystania z telewizora wyprodukowanego przez Sony, funkcja Sterowanie przez HDMI również zostanie automatycznie włączona. Po zakończeniu ustawień na wyświetlaczu pojawi się napis [COMPLETE].

Funkcja wyłączania zasilania systemu

Gdy wyłączysz telewizor, system wyłączy się automatycznie.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij SETUP.

  Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu ustawień.

 2. Ustaw [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] na [ON] lub [AUTO].

  W momencie zakupu opcja jest ustawiona na [AUTO]. Szczegółowe informacje - patrz Menu ustawień.

Uwaga

 • Podłączone urządzenie może nie wyłączyć się zależnie od swojego stanu.

Funkcja sterowania opcjami audio systemu

Jeżeli włączysz system podczas oglądania telewizora, dźwięk z telewizora będzie przekierowany do głośników systemu. Głośność systemu można regulować za pomocą pilota telewizora.

Jeżeli dźwięk telewizora był skierowany do głośników systemu podczas poprzedniego oglądania telewizji, system włączy się automatycznie w przypadku ponownego włączenia telewizora.

Czynności można też wykonać w menu telewizora. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

Uwaga

 • Poziom głośności systemu jest wyświetlany na ekranie telewizora zależnie od telewizora. Może on różnić się od poziomu głośności na wyświetlaczu.
 • W zależności od ustawień telewizora funkcja sterowania opcjami audio zestawu może być niedostępna. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

Funkcja Audio Return Channel (ARC)

Jeżeli system jest podłączony do złącza HDMI IN w telewizorze zgodnym z funkcją Audio Return Channel (ARC), można słuchać dźwięku telewizora z głośników systemu bez używania przewodu audio (nie ma w zestawie).

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij SETUP.

  Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu ustawień.

 2. Ustaw [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] na [ON].

  W momencie zakupu opcja jest ustawiona na [ON]. Szczegółowe informacje - patrz Menu ustawień.

Uwaga

 • Jeżeli telewizor nie jest zgodny z funkcją Audio Return Channel (ARC), trzeba podłączyć przewód audio (nie ma w zestawie).

Funkcja odtwarzania One-Touch

Po naciśnięciu(odtwarzanie) w funkcji DVD/CD lub USB telewizor zostanie włączony automatycznie. Wejście telewizora przełączy się na wejście HDMI, do którego jest podłączony system.

Uwaga

 • Zależnie od telewizora początek odtwarzanego materiału może nie być odtworzony prawidłowo.

Funkcja łatwego sterowania pilotem

Możesz wybrać system za pomocą SYNC MENU i obsługiwać system.

Z tej funkcji można skorzystać, gdy telewizor dysponuje menu połączenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

Uwaga

 • W menu połączenia telewizora system jest rozpoznawany przez telewizor jako „Player”.

 • Niektóre czynności będą niedostępne w przypadku niektórych telewizorów.

Funkcja Synchronizacja wersji językowej

W przypadku zmiany języka komunikatów wyświetlanych na ekranie telewizora nastąpi też zmiana języka komunikatów na wyświetlaczu systemu.