Wyświetlanie informacji o urządzeniu USB

Na ekranie telewizora i na wyświetlaczu można zobaczyć poniższe informacje o urządzeniu USB.

Naciśnij i przytrzymaj SHIFT, a następnie kilka razy naciśnij DISPLAY podczas odtwarzania.


Przykład:

Ilustracja wyświetlania informacji o płycie

 1. Informacje dotyczące odtwarzania

  Czas odtwarzania i czas pozostały

 2. Przepływność

 3. Typ mediów

 4. Stan odtwarzania

 5. Różne nazwy

  • Nazwa pliku, nazwa folderu

  • Nazwa utworu, nazwisko wykonawcy, nazwa albumu

Uwaga

 • W zależności od odtwarzanego źródła dźwięku niektóre informacje lub znaki mogą nie być wyświetlane.

 • W zależności od trybu odtwarzania wyświetlane informacje mogą być inne.

 • System obsługuje ID3 wer. 1.0/1.1/2.2/2.3.

 • Jeżeli w nazwie występują znaki, których nie można wyświetlić, będą one wyświetlane jako [_].

Naciśnij kilka razy przycisk DISPLAY, kiedy system jest włączony.

Będą wyświetlane następujące informacje:

 • Czas odtwarzania/czas pozostały

 • Nazwa pliku, nazwa folderu

 • Nazwa utworu, nazwisko wykonawcy, nazwa albumu

Uwaga

 • Zależnie od użytych znaków nazwa może nie być wyświetlana.

 • Czas odtwarzania plików audio i wideo może być wyświetlany nieprawidłowo.

 • Czas, który upłynął od początku odtwarzania pliku audio zakodowanego za pomocą kodeka VBR (zmienna przepływność) nie jest wyświetlany prawidłowo.