Blokowanie elementów sterujących systemu (blokada rodzicielska)

Elementy sterujące systemu można zablokować (poza(zasilanie)), aby zapobiec użyciu ich przez dzieci.

  1. Przytrzymaj(zatrzymaj) na systemie przez co najmniej 5 sekundy.

    Na wyświetlaczu pojawi się napis [CHILD LOCK ON].

Wyłączanie funkcji blokady rodzicielskiej

Przytrzymaj przycisk(zatrzymaj) na systemie przez co najmniej 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się napis [CHILD LOCK OFF].

Uwaga

  • Funkcja blokady rodzicielskiej wyłączy się automatycznie po odłączeniu przewodu zasilającego.

  • Funkcji blokady rodzicielskiej nie można włączyć, kiedy otwarta jest szuflada płyty.