Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego pliku.

  • W trybie odtwarzania ustaw Odtwarzanie normalne.