Przywracanie wartości domyślnych w menu ustawień

Ustawienia w menu (poza [PARENTAL CONTROL]) można przywrócić do wartości domyślnych.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie naciśnij SETUP.

    Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu ustawień.

  2. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [SYSTEM SETUP], po czym naciśnij(wprowadź).
  3. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [RESET], po czym naciśnij(wprowadź).
  4. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [YES], po czym naciśnij(wprowadź).

    Zajmuje to kilka sekund. Podczas resetowania systemu nie naciskaj(zasilanie).