Nie można rozpocząć odtwarzania.

  • Wyłącz system i podłącz ponownie urządzenie USB, a następnie włącz system.

  • Na urządzeniu USB wybrano funkcję wznowienia odtwarzania. Naciśnij dwukrotnie(zatrzymaj). Następnie naciśnij(odtwarzanie), aby rozpocząć odtwarzanie.