Korzystanie z programatora nocnego

System wyłącza się automatycznie po ustawionym czasie.

  1. Naciskaj SLEEP, aby wybrać czas.

Anulowanie programatora nocnego

Naciskaj SLEEP, aby wybrać [OFF].

Wskazówka

  • Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia systemu, naciśnij SLEEP.