Korzystanie z trybu odtwarzania

Funkcja może nie działać zależnie od pliku.

Odtwarzanie po kolei lub losowo (Odtwarzanie normalne/Odtwarzanie losowe) (dla USB)

Po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij kilka razy PLAY MODE.

 • [ONE USB DEVICE]*: Odtwarzanie z urządzenia USB.

 • [FOLDER]: Odtwarzanie wszystkich plików, które można odtworzyć we wskazanym folderze na urządzeniu USB.

 • [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich plików na urządzeniu USB.

 • [FOLDER (SHUFFLE)]: Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich plików we wskazanym folderze na urządzeniu USB.

* Ustawienie domyślne

Uwaga

 • [FLDR] i [SHUF] wyłączają się na wyświetlaczu, kiedy w opcji odtwarzaniu normalnym wybrano ustawienie [ONE USB DEVICE].

 • [FLDR] zaświeci się na wyświetlaczu, kiedy w opcji odtwarzaniu normalnym wybrano ustawienie [FOLDER].

 • [SHUF] zaświeci się na wyświetlaczu, kiedy w opcji odtwarzaniu losowym wybrano ustawienie [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].

 • [FLDR] i [SHUF] zaświecą się na wyświetlaczu, kiedy w opcji odtwarzaniu losowym wybrano ustawienie [FOLDER (SHUFFLE)].

 • Odtwarzania w kolejności losowej nie można wybrać w przypadku plików wideo.

 • Odtwarzanie w kolejności losowej zostanie anulowane, gdy:

  • wykonasz Przesyłanie synchronizowane.

  • zmienisz ustawienie MEDIA MODE.

 • Odtwarzanie w kolejności losowej może być anulowane po wybraniu folderu do odtwarzania.

Odtwarzanie ciągłe (funkcja Repeat Play) (dla USB)

Naciśnij kilka razy przycisk REPEAT/FM MODE.

W zależności od typu pliku niektóre ustawienia mogą być niedostępne.

 • [OFF]*: Odtwarzanie ciągłe jest wyłączone.

 • [ALL]: Odtwarzanie ciągłe dotyczy wszystkich plików w wybranym trybie odtwarzania.

 • [TRACK]: Odtwarzanie ciągłe bieżącego pliku audio.

 • [FILE]: Odtwarzanie ciągłe bieżącego pliku wideo.

* Ustawienie domyślne

Aby skasować odtwarzanie ciągłe

Naciskaj REPEAT/FM MODE, aby wybrać [OFF].

Uwaga

 • [ikona powtarzania] zaświeci się na wyświetlaczu, kiedy w opcji odtwarzania ciągłego wybrano ustawienie [ALL].

 • [połączenie ikony powtarzania i ikony numeru 1] zaświeci się na wyświetlaczu, kiedy w opcji odtwarzania ciągłego wybrano ustawienie [TRACK] lub [FILE].

 • Odtwarzanie ciągłe zostanie anulowane, gdy:

  • wykonasz Przesyłanie synchronizowane.

  • zmienisz ustawienie MEDIA MODE.