Nie można wykonać niektórych funkcji, takich jak zatrzymanie, punkt wyszukiwania, odtwarzanie w zwolnionym tempie, odtwarzanie ciągłe lub odtwarzanie losowe.

  • W zależności od płyty wykonanie niektórych powyższych czynności może być niemożliwe. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z płytą.