Dźwięk przeskakuje lub faluje, albo dochodzi do zrywania połączenia.

  • System i urządzenie BLUETOOTH znajdują się zbyt daleko od siebie.

  • Usuń lub spróbuj ominąć przeszkody znajdujące się między systemem a urządzeniem BLUETOOTH.

  • Jeżeli w pobliżu znajduje się sprzęt wytwarzający promieniowanie elektromagnetyczne, na przykład bezprzewodowa sieć LAN, inne urządzenie BLUETOOTH lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je.

  • Wybierz właściwą opcję kodeku audio.