Różne funkcje do karaoke

Możesz korzystać z różnych funkcji do karaoke.

Wyciszanie głosu

Możesz obniżyć głośność wokalu w źródle dźwięku stereo.

Włączanie funkcji Wyciszanie głosu

Naciskaj VOCAL FADER (lub przytrzymaj VOICE CHANGER/ VOCAL FADER na systemie), aby wybrać [ON V ˎFADER].

Anulowanie funkcji Wyciszanie głosu

Naciskaj VOCAL FADER, aby wybrać [OFF].

Sterowanie tonacją

Możesz zmienić tonację śpiewanej piosenki.

Zmiana tonacji piosenki

Naciśnij KEY CONTROL(bemol)/(krzyżyk), aby dopasować tonację do swojej skali głosu.

Tryb punktacji

Z funkcji punktacji (Tryb punktacji) można korzystać tylko przy podłączonym mikrofonie. Punktacja jest obliczana w skali od 0 do 99 poprzez porównanie głosu ze źródłem muzyki.

Punktacja śpiewania

  1. Włącz odtwarzanie muzyki.

  2. Naciśnij SCORE zanim zaczniesz śpiewać.

  3. Po ponad minucie śpiewania ponownie naciśnij SCORE, aby poznać swoją punktację.

Zmiana głosu

Możesz zmienić głos podczas mówienia lub śpiewania do mikrofonu.

Włączanie funkcji Zmiana głosu

Naciskaj VOICE CHANGER, aby zmienić efekt głosu.

Anulowanie funkcji Zmiana głosu

Naciskaj VOICE CHANGER, aby wybrać [OFF].

Echo mikrofonu

Możesz dodać efekt echa do swojego głosu podczas śpiewania do mikrofonu.

Dodawanie efektu echa

Naciśnij kilka razy przycisk MIC ECHO, aby wyregulować efekt echa.