Przerywanie połączanie BLUETOOTH (po użyciu)

  1. Dotknij BLUETOOTH/PAIRING na systemie.

    Na wyświetlaczu pojawi się napis [BT AUDIO].

Uwaga

  • W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH połączenie BLUETOOTH może zostać automatycznie zakończone w momencie zatrzymania operacji odtwarzania.