Nie można nawiązać połączenia.

  • Urządzenie BLUETOOTH, które próbujesz podłączyć, nie obsługuje profilu A2DP i nie można go podłączyć do systemu.

  • Włącz funkcję BLUETOOTH urządzenia BLUETOOTH.

  • Nawiąż połączenie z urządzenia BLUETOOTH.

  • Usunięto informacje o parowaniu.

    Przeprowadź ponownie operację parowania.