Przenoszenie muzyki z płyty

Można przenieść muzykę z płyty (tylko płyty AUDIO CD lub MP3) na urządzenie USB podłączone do gniazda(USB) na systemie.

Pliki audio przesyłane przez system będą miały format MP3.

Uwagi dotyczące treści objętych prawami autorskimi

Przenoszona muzyka przeznaczona jest tylko do prywatnego użytku. Wykorzystanie muzyki do innych celów wymaga zgody posiadaczy praw autorskich.

Uwaga

 • Nie odłączaj urządzenia USB podczas przesyłania danych. Może to być przyczyną uszkodzenia danych na urządzeniu USB lub może doprowadzić do uszkodzenia samego urządzenia USB.

 • Pliki MP3 są przesyłane z taką samą przepływnością, jak pliki oryginalne.

 • W przypadku przesyłania z płyty AUDIO CD można przed przesyłaniem wybrać wartość parametru prędkości transmisji bitów.

 • Operacja przesyłania danych USB jest niedozwolona, kiedy jest otwarta szuflada płyty.

 1. Podłącz urządzenie USB, które może przesyłać dane, do gniazda (USB) na systemie.

  Uwaga

  • Można użyć adaptera USB (nie ma w zestawie) do podłączenia urządzenia USB do tego urządzenia, jeżeli nie można podłączyć urządzenia USB do gniazda (USB) na systemie.

 2. Naciśnij OPTIONS.

  Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone menu opcji.

 3. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [BIT RATE], po czym naciśnij(wprowadź).
 4. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać wartość przepływności, a następnie naciśnij(wprowadź).
  • [128 KBPS]: Pliki zakodowane w formacie MP3 mają mniejszy rozmiar i gorszą jakość dźwięku.

  • [256 KBPS]: Pliki zakodowane w formacie MP3 mają większy rozmiar i lepszą jakość dźwięku.

  Naciśnij OPTIONS, aby wyjść z menu.

 5. NaciskajFUNCTION, aby wybrać [DVD/CD], a następnie włóż płytę.
 6. Przygotuj źródło dźwięku.
  • Przesyłanie synchronizowane: Prześlij wszystkie utwory lub pliki MP3 z płyty na urządzenieUSB.

   Jeżeli system rozpoczyna odtwarzanie automatycznie, naciśnij dwa razy(zatrzymaj), aby całkowicie zatrzymać odtwarzanie.

   Po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij kilka razy PLAY MODE, aby wybrać żądany tryb odtwarzania.

  Uwaga

  • Jeżeli przesyłanie rozpocznie się w trybie odtwarzania losowego lub ciągłego, wybrany tryb odtwarzania automatycznie zmieni się na odtwarzanie normalne.

  • Przesyłanie REC1: Podczas odtwarzania zostanie przeniesiony jeden utwór lub jeden plik MP3.

   Wybierz utwór lub plik MP3 do przesłania, a następnie rozpocznij odtwarzanie.

 7. Naciśnij REC TO USB.

  Na wyświetlaczu pojawi się napis [PUSH ENTER].

 8. Naciśnij(wprowadź).

  Przesyłanie rozpocznie się, kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat [DO NOT REMOVE]. Nie wyjmuj urządzenia USB, dopóki trwa przesyłanie.

  Po zakończeniu przesyłania system zachowa się następująco:

  • Przesyłanie synchronizowane:

   Płyta zatrzyma się automatycznie.

  • Przesyłanie REC1:

   Płyta zacznie odtwarzać następny utwór lub następny plik.

Zatrzymanie przesyłania

Naciśnij(zatrzymaj).

Uwaga

 • Nie można przesyłać plików MP3 z płyty w formacie UDF (Universal Disk Format) na urządzenie USB.

 • Podczas przesyłania nie będzie dźwięku.

 • Informacje CD-TEXT nie są przenoszone do tworzonych plików MP3.

 • Przesyłanie zatrzymuje się automatycznie, gdy:

  • na urządzeniu USB zabraknie miejsca podczas przesyłania.

  • liczba plików audio lub folderów na urządzeniu USB osiągnie limit, który jest rozpoznawany przez system.

 • Jeśli folder lub plik, który chcesz przenieść, już istnieje na urządzeniu USB pod tą samą nazwą, po nazwie dodawana jest kolejna cyfra bez nadpisywania poprzedniego folderu lub pliku.

 • Podczas przesyłania nie można wykonać następujących operacji:

  • otwierać szuflady płyty

  • wybierać innego utworu lub pliku

  • wstrzymać odtwarzania lub wyszukiwać miejsca w utworze lub pliku

  • zmieniać funkcji

 • Podczas przesyłania muzyki do urządzenia WALKMAN® za pomocą aplikacji „Media Manager for WALKMAN” należy upewnić się, że przesyłanie odbywa się w formacie MP3.

 • Podczas podłączania urządzenia WALKMAN® do systemu należy zwrócić uwagę, aby podłączyć je, kiedy na wyświetlaczu WALKMAN® zniknie komunikat [Creating Library] lub [Creating Database].

Zasady tworzenia folderów i plików

Maksymalna liczba plików MP3, które można utworzyć

 • 298 folderów

 • 650 plików w folderze

 • 650 plików w folderze REC1-CD lub REC1-MP3

Te liczby mogą być inne w zależności od konfiguracji plików lub folderów.

W przypadku przesyłania materiałów do urządzenia USB folder [MUSIC] jest tworzony bezpośrednio poniżej poziomu [ROOT]. Foldery i pliki są tworzone we wspomnianym folderze [MUSIC] zgodnie z metodą przesyłania i źródłem w następujący sposób:


Przesyłanie synchronizowane

 • Podczas przesyłania wszystkich utworów z płyty AUDIO CD

  Nazwa folderu: [CDDA0001]*

  Nazwa pliku: [TRACK001]*

 • Podczas przesyłania plików MP3 z płyty

  Nazwa folderu: Taka sama jak źródła

  Nazwa pliku: Taka sama jak źródła

Przesyłanie REC1

 • Podczas przesyłania utworu z płyty AUDIO CD

  Nazwa folderu: [REC1-CD]

  Nazwa pliku: [TRACK001]*

 • Podczas przesyłania pliku MP3 z płyty

  Nazwa folderu: [REC1-MP3]

  Nazwa pliku: Taka sama jak źródła

* Następnie do folderów i plików przypisywane są kolejne numery.