Funkcja automatycznego przejścia w tryb gotowości

System przechodzi w tryb gotowości automatycznie po upływie około 15 minut, jeżeli w tym czasie nie zostanie wykonana żadna operacja ani nie zostanie wykryty żaden sygnał audio. W momencie zakupu tryb automatycznego przechodzenia w tryb gotowości jest ustawiony na włączony.

Uwaga

 • Funkcja automatycznego przechodzenia w tryb gotowości nie działa w następujących przypadkach:

  • podczas korzystania z funkcji TUNER FM.

  • podczas korzystania z funkcji TUNER DAB.

  • gdy jest włączony programator nocny.

  • kiedy do gniazda MIC1 lub gniazda MIC2/GUITAR jest podłączone urządzenie zewnętrzne.

  • kiedy system pełni funkcję Gościa imprezy w funkcji bezprzewodowy Party Chain lub funkcję gościa w funkcji Stereo Pair

Wyłączanie/włączanie funkcji automatycznego przechodzenia w tryb gotowości

 1. Naciśnij OPTIONS.

  Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone menu opcji.

 2. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [AutoSTBY], po czym naciśnij(wprowadź).

 3. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [ON] lub [OFF], po czym naciśnij(wprowadź).

Aby wyjść z menu opcji

Naciśnij OPTIONS.

Wskazówka

 • [AutoSTBY] miga na wyświetlaczu około 2 minuty przed przejściem systemu w tryb gotowości.