Odtwarzanie płyty

W systemie można odtwarzać płytę, wykonując następujące czynności.

 1. Naciskaj FUNCTION, aby wybrać [DVD/CD].
 2. Dotknij(otwórz/zamknij) na systemie, aby otworzyć szufladę płyty, a następnie umieść w szufladzie płytę etykietą do góry.

 3. Ponownie dotknij(otwórz/zamknij) na systemie, aby zamknąć szufladę płyty.

  Nie wciskaj szuflady płyty siłą, ponieważ może to spowodować usterkę.

 4. Jeśli płyta jest w formacie DATA CD/DATA DVD, naciskaj MEDIA MODE, aby wybrać [MUSIC] lub [VIDEO].
 5. Naciśnij (odtwarzanie), aby rozpocząć odtwarzanie.

Inne funkcje

Funkcja może nie działać zależnie od płyty lub pliku.

Aby Wykonaj
Zatrzymać odtwarzanie Naciśnij(zatrzymaj).
Zrobić pauzę w odtwarzaniu Naciśnij(pauza).
Wznowić odtwarzanie lub wrócić do odtwarzania normalnego Naciśnij(odtwarzanie).
Anulować punkt wznowienia Naciśnij dwukrotnie(zatrzymaj).
Wybrać utwór, plik, rozdział lub scenę Naciśnij(poprzedni) lub(następny) podczas odtwarzania.
Można też przytrzymać SHIFT i nacisnąć przyciski numeryczne, a następnie nacisnąć (wprowadź).
Wybrać folder Naciskaj(folder) -/+.
Wyświetlić tytuł DVD Naciśnij DVD TOP MENU.
Wyświetlić menu DVD Naciśnij DVD/TUNER MENU.
Szybko znaleźć szukane miejsce podczas przewijania do przodu lub do tyłu (funkcja Lock Search) Naciśnij(przewijanie do tyłu) lub(przewijanie do przodu) podczas odtwarzania. Po każdym naciśnięciu(przewijanie do tyłu) lub(przewijanie do przodu) zmieni się prędkość odtwarzania.
Wyświetlać ramka po ramce (odtwarzanie w zwolnionym tempie) Naciśnij(pauza), po czym naciśnij(wolne przewijanie do tyłu) lub(wolne przewijanie do przodu). Po każdym naciśnięciu(wolne przewijanie do tyłu) lub(wolne przewijanie do przodu) zmieni się prędkość odtwarzania.

Odtwarzanie określonego pliku

 1. Naciskaj MEDIA MODE, aby wybrać [MUSIC] lub [VIDEO] na ekranie telewizora.

 2. Naciśnij SEARCH, aby wyświetlić listę folderów na ekranie telewizora.

 3. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać folder.

 4. Naciśnij(wprowadź), aby wyświetlić listę plików na ekranie telewizora.

  Aby powrócić do listy folderów, naciśnij RETURN.

 5. Naciskaj (do góry)/(w dół), aby wybrać plik, a następnie naciśnij (wprowadź).