Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego utworu/pliku.

  • W trybie odtwarzania ustaw Odtwarzanie normalne.

  • Wybrano funkcję wznowienia odtwarzania płyty. Naciśnij dwukrotnie (zatrzymaj). Następnie naciśnij przycisk (odtwarzanie), aby rozpocząć odtwarzanie.