Śpiewanie karaoke

Możesz śpiewać karaoke dzięki funkcji Karaoke.

 1. Naciskaj MIC LEVEL - (lub dotykaj MIC/GUITAR LEVEL - na systemie), aby ustawić poziom głośności mikrofonu na minimum.
 2. Dotykaj GUITAR na systemie, aby wybrać [OFF].
 3. Podłącz mikrofon (nie ma w zestawie) do gniazda MIC1 lub MIC2/GUITAR na systemie.

  Podłącz drugi opcjonalny mikrofon, jeśli chcesz śpiewać w duecie.

 4. Włącz odtwarzanie muzyki i ustaw czułość mikrofonu.

  Naciskaj MIC ECHO, aby wyregulować efekt echa.

 5. Zacznij śpiewać z muzyką.

Uwaga

 • Jeśli dźwięk będzie krzykliwy, system automatycznie zmniejszy głośność mikrofonu na kilka sekund.

 • Jeśli dźwięk nadal będzie krzykliwy, wykonaj następujące czynności:

  • odsuń mikrofon od systemu

  • zmień kierunek ustawienia mikrofonu

  • Naciskaj MIC LEVEL - (lub dotykaj MIC/GUITAR LEVEL - na systemie).

  • Naciskaj MIC ECHO, aby wyregulować poziom echa.

 • Podczas przesyłania USB dźwięk z mikrofonu nie będzie przesyłany do urządzenia USB.

 • Nie można wyregulować poziomu głośności mikrofonu za pomocą (głośność) +/- (VOLUME -/+ na systemie). Naciskaj MIC LEVEL +/- (lub dotykaj MIC/GUITAR LEVEL -/+ na systemie), aby wyregulować poziom głośności mikrofonu.

 • Podczas korzystania z funkcji bezprzewodowego Party Chain lub Stereo Pair dźwięk z mikrofonu jest odtwarzany tylko przez ten system, do którego jest podłączony mikrofon.

 • Jeśli dźwięk odbierany przez mikrofon będzie bardzo głośny, może zostać zniekształcony. Naciskaj MIC LEVEL - (lub dotykaj MIC/GUITAR LEVEL - na systemie), aby zmniejszyć poziom głośności mikrofonu.