Podłączanie telewizora

Przed podłączaniem przewodów trzeba odłączyć przewód zasilający.

Ilustracja jak podłączyć telewizor i zestaw audio za pomocą kabla HDMI

litera A: Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji z Ethernetem (nie ma w zestawie)

Ilustracja jak podłączyć telewizor i zestaw audio za pomocą kabla audio

litera B: Przewód audio (nie ma w zestawie)

Wybierz metodę połączenia pasującą do złączy, w jakie jest wyposażony telewizor.

Dostępne złącze wejściowe na telewizorze Złącze HDMI z „ARC”*1 Złącze HDMI bez „ARC” Bez Złącze HDMI
Oglądanie wideo litera A litera A Niedostępne
Słuchanie dźwięku z telewizora*2 litera A litera B litera B

*1 Funkcja Audio Return Channel (ARC) umożliwia wysyłanie dźwięku telewizora przez system przy użyciu kabla HDMI. Aby skonfigurować funkcję ARC w tym systemie, należy zapoznać się z rozdziałem Menu ustawień. Aby sprawdzić zgodność funkcji ARC posiadanego telewizora, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dostarczonymi z telewizorem.

*2 Aby słuchać dźwięku z telewizora, naciskaj FUNCTION, aby wybrać opcję [TV].

Zmiana systemu telewizyjnego (z wyjątkiem modeli przeznaczonych do Ameryki ‎Łacińskiej, Brazylii, Europy i Rosji)

Ustaw system zależnie od systemu telewizyjnego używanego w telewizorze.

Po każdorazowym wykonaniu poniższej procedury system zmienia się następująco:

NTSCPAL

Użyj elementów sterujących na systemie, aby wykonać tę operację.

  1. Naciśnij(zasilanie), aby włączyć system.

  2. Dotknij FUNCTION, aby wybrać [DVD/CD].

  3. Naciśnij i przytrzymaj MIC ECHO i MEGA BASS przez ponad 3 sekundy.

    Na wyświetlaczu pojawi się napis [NTSC] lub [PAL].

Wskazówka

  • Możesz również słuchać dźwięku ze sprzętu audio/wideo przez system. (Patrz Słuchanie muzyki z zewnętrznego urządzenia audio itp..)

  • Jeżeli głośność dźwięku z systemu jest niska po podłączeniu opcjonalnego urządzenia, należy spróbować zmienić ustawienia dźwięku w podłączonym urządzeniu. W ten sposób można poprawić poziom głośności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Uwaga

  • Nie podłączać tego systemu do telewizora przez odtwarzacz wideo.

  • Kiedy sygnały audio wysyłane do Złącze HDMI OUT (TV) ARC systemu są sygnałami innymi niż 2-kanałowy liniowy sygnał PCM, na wyświetlaczu systemu pojawią się komunikaty [CODE 01] i [SGNL ERR]. (Patrz Komunikaty.)