Występuje mocny przydźwięk, zakłócenia lub zniekształcenia dźwięku.

  • Usuń lub spróbuj ominąć przeszkody znajdujące się między systemem a urządzeniem BLUETOOTH.

  • Jeżeli w pobliżu znajduje się sprzęt wytwarzający promieniowanie elektromagnetyczne, na przykład bezprzewodowa sieć LAN, inne urządzenie BLUETOOTH lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je.

  • Zmniejsz poziom głośności podłączonego urządzenia BLUETOOTH.