Wyłączanie zasilania (tryb gotowości)

  1. Naciśnij(zasilanie).

    Na wyświetlaczu zacznie migać [STANDBY].