Tworzenie listy odtwarzania z kilku urządzeń BLUETOOTH (Party Playlist)

Party Playlist to funkcja, która nieprzerwanie odtwarza utwory wybrane przez gości na smartfonie jako ulubione do zarejestrowania.

  1. Nawiąż połączenie BLUETOOTH między systemem a używanym smartfonem/urządzeniem iPhone.
  2. Upewnij się, że smartfon/iPhone jest podłączony do sieci Wi-Fi.
  3. Uruchom aplikację „Sony | Music Center” i dotknij ikony „Fiestable”.
  4. Dotknij [Party Playlist].
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Dodawanie utworów do listy odtwarzania przez drugiego gościa i kolejnych gości

  1. Upewnij się, że smartfony/iPhone gości jest podłączony do sieci Wi-Fi.

  2. Uruchom aplikację „Sony | Music Center” i dotknij ikony „Fiestable”.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Uwaga

  • Pamiętaj, aby korzystać z funkcji Party Playlist w bezpiecznej sieci Wi-Fi.