Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”

Aplikacja „Sony | Music Center” służy do sterowania urządzeniami audio Sony zgodnymi z aplikacją „Sony | Music Center” za pomocą smartfona/urządzeniaiPhone.

Więcej informacji na temat aplikacji „Sony | Music Center” znajduje się na stronie:

https://www.sony.net/smcqa/

Operacje, które można wykonywać na system za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”

 • Zmiana funkcji systemu

 • Przeglądanie muzyki na płycie lub urządzeniu USB

 • Wyświetlanie informacji o płycie, urządzeniu USB, stacji FM i stacji DAB/DAB+

 • Regulacja głośności

 • Sterowanie odtwarzaniem źródła w smartfonie lub urządzeniu iPhone

 • Sterowanie odtwarzaniem z płyty lub urządzenia USB

 • Wyszukiwanie stacji DAB/DAB+ i programowanie stacji

 • Wyszukiwanie stacji FM i programowanie stacji

 • Zmiana ustawień dźwięku, Efekt DJ i MEGA BASS

 • Ustawianie wyłącznika czasowego

 • Ustawianie trybu oświetlenia

 • Tworzenie grup z innymi systemami audio (funkcja Stereo Pair / bezprzewodowy Party Chain)

itd.

Wskazówka

 • Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Music Center” zależą od podłączonego urządzenia. Specyfikacja i projekt aplikacji mogą zmienić się bez powiadomienia.

 • Należy zawsze używać najnowszej wersji aplikacji.

Uwaga

 • Jeżeli aplikacja „Sony | Music Center” nie działa poprawnie, dotknij BLUETOOTH/PAIRING na systemie, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH, a następnie ponownie nawiąż połączenie BLUETOOTH, aby funkcje połączenia BLUETOOTH działały prawidłowo.