Nazwa nie jest wyświetlana poprawnie.

 • Wersja ID3 nie jest w Wersji 1 (1.0/1.1) lub Wersji 2 (2.2/2.3).

 • Dane zapisane w urządzeniu USB mogły ulec uszkodzeniu, wykonaj przesyłanie ponownie.

 • Kody znaków, które można wyświetlić na wyświetlaczu systemu, są następujące:

  • Duże litery (A do Z)

  • Cyfry (0 do 9)

  • Symbole (< > * + , [ ] \ _)

  Pozostałe znaki są zastępowane znakiem [_].