Włączanie lub wyłączanie sygnału BLUETOOTH

Do systemu można połączyć się ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH i korzystać ze wszystkich funkcji, gdy jest włączony sygnał BLUETOOTH systemu. W momencie zakupu tryb jest ustawiony na włączony.

 1. Przytrzymaj MEGA BASS i MIC/GUITAR LEVEL + na systemie przez około 3 sekundy.

  Na wyświetlaczu pojawi się napis [BT ON] lub [BT OFF].

Uwaga

 • Kiedy sygnał BLUETOOTH jest ustawiony na wyłączony, nie można wykonywać następujących operacji:

  • Parowanie i/lub łączenie z urządzeniem BLUETOOTH.

  • Użyj aplikacji „Sony | Music Center”.

  • Zmiana kodeków audio BLUETOOTH.

 • Jeśli dotkniesz znaku N na systemie kompatybilnym z NFC urządzeniem BLUETOOTH lub ustawisz tryb gotowości BLUETOOTH na włączony, sygnał BLUETOOTH zostanie ustawiony automatycznie.