Po naciśnięciu dowolnego przycisku na urządzeniu pojawia się komunikat [CHILD LOCK].

  • Ustaw funkcję blokady rodzicielskiej na wyłączoną.