Wyłączanie funkcji bezprzewodowego Party Chain

Aby wyłączyć wszystkie połączenia i wyjść z funkcji bezprzewodowego Party Chain

  1. Na urządzeniu pełniącym rolę Gospodarza imprezy dotknij WIRELESS PARTY CHAIN.

Aby wyłączyć tylko jeden system

Dotknij WIRELESS PARTY CHAIN na urządzeniu Gość imprezy, które chcesz odłączyć.

Uwaga

  • Jeżeli w urządzeniu Gospodarz imprezy wybierzesz inną funkcję lub wyłączysz to urządzenie, funkcja bezprzewodowego Party Chain zostanie wyłączona.