Dźwięk traci efekt stereo podczas odtwarzania.

  • Wyłącz funkcję wyciszenia głosu.

  • Upewnij się, że system jest podłączony prawidłowo.