Nie można usunąć plików audio lub folderów na urządzeniu USB.

  • Sprawdź, czy urządzenie USB jest zabezpieczone przed zapisem.

  • Urządzenie USB zostało odłączone lub odłączono źródło zasilania podczas kasowania. Usuń częściowo usunięty plik. Jeśli to nie rozwiąże problemu, urządzenie USB może być uszkodzone. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia USB, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać ten problem.