Łączenie z urządzeniem kompatybilnym z NFC za pomocą techniki One-touch (NFC)

Po dotknięciu systemu urządzeniem kompatybilnym z NFC takim jak smartfon, system włącza się automatycznie i automatycznie wykonuje połączenie BLUETOOTH.

Zgodne smartfony

Smartofny zgodne z NFC z zainstalowaną wersją Android™ 4.1 lub nowszą

Uwaga

 • Zależnie od posiadanego urządzenia BLUETOOTH zgodnego z techniką NFC, może być konieczne wcześniejsze włączenie na nim funkcji NFC. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia BLUETOOTH.

 1. Dotknij urządzeniem BLUETOOTH znaku N na systemie, aż urządzenie BLUETOOTH zareaguje na system.

  Zakończ nawiązywanie połączenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu BLUETOOTH.

  Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH na wyświetlaczu pojawi się nazwa urządzenia BLUETOOTH.

 2. Z poziomu urządzenia BLUETOOTH uruchom odtwarzanie źródła sygnału audio.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia BLUETOOTH.

Zakończenie połączenia BLUETOOTH

Ponownie dotknij urządzeniem BLUETOOTH znaku N na systemie.

Wskazówka

 • Jeżeli parowanie i nawiązywanie połączenia BLUETOOTH nie powiedzie się, wykonaj poniższe czynności:

  • W przypadku korzystania z dostępnego w sprzedaży etui, wyciągnij urządzenie BLUETOOTH z etui.

  • Ponownie dotknij urządzeniem BLUETOOTH znaku N na systemie.