Instalacja aplikacji „Fiestable”

Zainstaluj aplikację „Fiestable” na swoim smartfonie, urządzeniu iPhone itp. na Google Play lub App Store.

  1. Pobierz aplikację „Fiestable” z Google Play lub App Store i zainstaluj ją.

  2. Po zakończeniu instalacji uruchom aplikację „Fiestable” na ekranie „Sony | Music Center”.