Nazwa nie jest wyświetlana poprawnie.

  • Wersja ID3 nie jest w Wersji 1 (1.0/1.1) lub Wersji 2 (2.2/2.3).

  • Kody znaków, które można wyświetlić na wyświetlaczu systemu, są następujące:

    • Duże litery (A do Z)

    • Cyfry (0 do 9)

    • Symbole (< > * + , [ ] \ _)

    Pozostałe znaki są zastępowane znakiem [_].