Wykonywanie skanowania wstępnego DAB

Po przemieszczeniu się w inne miejsce należy wykonać skanowanie wstępne DAB, aby zaktualizować stacje DAB/DAB+.

  1. Naciskaj FUNCTION, aby wybrać [TUNER DAB].
  2. Naciśnij DVD/TUNER MENU.
  3. Naciśnij(do góry)/(w dół), aby wybrać [INITIAL SCAN], po czym naciśnij(wprowadź).
  4. Naciśnij(do góry)/(w dół), aby wybrać [YES], po czym naciśnij(wprowadź).

Uwaga

  • Jeśli dany kraj lub region nie obsługuje transmisji DAB/DAB+, na wyświetlaczu pojawi się [NoSIGNAL].

  • Podczas wykonywania powyższej operacji wszystkie zaprogramowane stacje zostaną skasowane.

  • Przed odłączeniem anteny DAB/FM upewnij się, że system jest wyłączony, aby zachować swoje ustawienia DAB/DAB+.