Wybieranie pola dźwiękowego

Dźwięk możesz regulować, wybierając pole dźwiękowe.

 1. Naciskaj SOUND FIELD +/- (lub dotykaj SOUND FIELD na systemie), aby wybrać pole dźwiękowe.

Anulowanie pola dźwiękowego

Naciskaj SOUND FIELD +/- (lub dotykaj SOUND FIELD na systemie), aby wybrać [FLAT].

Bezpośredni wybór pola dźwiękowego FIESTA

Dotknij FIESTA na systemie. To ustawienie daje efekt dźwiękowy hali.

Wybór trybu Virtual Football

Podczas oglądania transmisji z meczu piłkarskiego można uzyskać efekt obecności na stadionie.

Tryb Virtual Football można włączyć tylko w przypadku funkcji AUDIO IN i TV.

Naciskaj SOUND FIELD +/- (lub dotykaj SOUND FIELD na systemie) podczas oglądania transmisji meczu piłki nożnej.

 • [ON NARRATION]: pozwala uzyskać silne wrażenie obecności na stadionie poprzez wzmocnienie wiwatów publiczności.

 • [OFF NARRATION]: pozwala uzyskać silne wrażenie obecności na stadionie poprzez zminimalizowanie głośności narracji i dodatkowe wzmocnienie wiwatów.

Uwaga

 • Jeżeli usłyszysz nienaturalne dźwięki, gdy jest wybrana opcja [OFF NARRATION], zalecane jest ustawienie [ON NARRATION].

 • Ta funkcja nie obsługuje dźwięku monofonicznego.

Tworzenie własnego efektu dźwiękowego

Można zwiększyć lub obniżyć głośność wybranych pasm częstotliwości i zapisać te ustawienia w pamięci jako [CUSTOM EQ].

 1. Naciśnij OPTIONS.

  Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone menu opcji.

 2. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby wybrać [CUSTOM EQ], po czym naciśnij(wprowadź).

 3. Naciskaj(do góry)/(w dół), aby ustawić poziom głośności korektora lub ustawienia przestrzenne, a następnie naciśnij (wprowadź).

 4. Powtórz krok 3, aby wyregulować poziom innych pasm częstotliwości i efekt przestrzenny.

  Aby wyjść z menu opcji, naciśnij OPTIONS.

Aby wybrać własne ustawienia korektora

Naciskaj SOUND FIELD +/- (lub dotykaj SOUND FIELD na systemie), aby wybrać [CUSTOM EQ].