Przenoszenie systemu

System posiada kółka, na których można go łatwo przesuwać.

Kółek można używać tylko na płaskich powierzchniach. Na nierównej powierzchni system powinny podnieść dwie osoby, trzymając za uchwyty na systemie. Prawidłowe ułożenie rąk podczas przenoszenia systemu jest konieczne, aby uniknąć urazów i/lub zniszczenia mienia.

Przed przenoszeniem systemu odłącz wszystkie przewody.

Uwaga

  • Zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia systemu na pochyłym terenie.

  • Nie przenosić systemu, jeśli ktoś na nim siedzi, leży na nim torba etc.

  • Podczas przenoszenia systemu nie należy dopuszczać w pobliże dzieci ani niemowląt.

  • Nie używać do przenoszenia systemu uchwytu na mikrofon.

  • Przed przenoszeniem systemu należy złożyć uchwyt na mikrofon.